mediekort2016

Tidningen Fastighetsnytt

Mediekort

 

Vasa Fastighetsnytt är en gratistidning som Österbottens Fastighetsförening rf.ger ut. Tidningen utdelas i Vasa (inte i Lillkyro) och i Smedsby i Korsholm två gånger per år till alla hushåll. Den senaste tidningen publiceras också alltid på Österbottens Fastighetsförenings webbsidor. Fastighetsnytt ger läsarna nyttig information om ärenden som gäller boende och husbolag.